Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption

4 lipca br. odszedł od nas Karol Cebula

08 lipiec 2019

Karol Cebula na trwale wpisał swą biografię w historię Śląska poprzez niezwykłą osobowość, filantropię, wrażliwość społeczną oraz przedsiębiorczość. Był człowiekiem empatycznym, otwartym na drugiego człowieka z dystansem do siebie i świata. Dzielił się swym sukcesem 
i radością.

 

Karol Cebula na trwale wpisał swą biografię w historię Śląska poprzez niezwykłą osobowość, filantropię, wrażliwość społeczną oraz przedsiębiorczość. Był człowiekiem empatycznym, otwartym na drugiego człowieka z dystansem do siebie i świata. Dzielił się swym sukcesem
i radością.

 

karol cebula zm.001


Jego doświadczenia osobiste są imponujące. Wywodził się ze starej mieszczańskiej rodziny
z Gliwic. W czasie wojny jako młody chłopak służył w Armii Czerwonej. Swą działalność zawodową rozpoczął w wieku 15 lat. Później związał się na stałe ze Strzelcami Opolskimi, gdzie rozpoczął w bardzo trudnych dla indywidualnej przedsiębiorczości czasach, własną działalność gospodarczą rozpoczynając od małego warsztatu rzemieślniczego.


Przez kolejne lata zakładał coraz ważniejsze przedsiębiorstwa – Spółdzielnię Rzemieślniczą Silesię i firmę działającą w branży transportowej i chemicznej Intersilesia.


Na przełomie lat 80. i 90. był bardzo aktywnym działaczem Stronnictwa Demokratycznego. Miał swój udział w zawarciu historycznej koalicji Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego, Stronnictwa Demokratycznego i NSZZ „Solidarność”, która utorowała drogę do premierostwa Tadeuszowi Mazowieckiemu. W latach 1989-1991 był sędzią Trybunału Stanu i delegatem Polski do Międzynarodowej Organizacji Pracy w Genewie.


Po odejściu z Trybunału zaangażował się ponownie w działalność na rzecz regionu. Pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Stowarzyszenia Ziemi Strzeleckiej, radnego oraz wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich.


Pod koniec lat 90. został założycielem, felietonistą i wydawcą popularnego tygodnika regionalnego "Strzelec Opolski".


Był mecenasem licznych projektów społecznych i kulturalnych, m.in. budowy pomników
(w 2005 ufundował "Pietę Śląską" w Strzelcach Opolskich, upamiętniającą tragiczny los Ślązaków w XX wieku). Wspierał domy dziecka, osoby niepełnosprawne, emerytów, PCK, szpitale, domy pomocy społecznej, strażaków, klub sportowe i instytucje kulturalne. Za swoją działalność gospodarczą i społeczną był wielokrotnie nagradzany i wyróżniany.


W 2010 roku otrzymał Kryształowy Laur Umiejętności i Kompetencji, a w roku 2017 najbardziej prestiżową coroczną nagrodę przyznawaną przez środowiska gospodarcze Śląska
i Opolszczyzny- Diamentowy Laur Umiejętności i Kompetencji.

 

© Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach