Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption

Bronisław Komorowski odebrał Diamentowy Laur Umiejętności i Kompetencji!

22 kwiecień 2015

20 kwietnia Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski odebrał z rąk Jerzego Buzka, byłego premiera RP i przewodniczącego Parlamentu Europejskiego, Tadeusza Donocika, Prezesa Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach oraz Janusza Steinhoffa, Przewodniczącego Rady Krajowej Izby Gospodarczej oraz Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach - Diamentowy Laur Umiejętności i Kompetencji. Jest to najwyższe wyróżnienie przyznawane w ramach już XXIII edycji Laurów.

Diamentowy Laur Komorowski 23KB

„Serdecznie dziękuję za to wyróżnienie. Ono jest ze swojej natury niesłychanie cenne, szczególnie w polityce, gdzie kompetencje powinny się liczyć (...). Mam świadomość, że to wyróżnienie dostałem właśnie od osób kompetentnych i z poczuciem odpowiedzialności za przyszłość Polski” – odbierając Laur powiedział Bronisław Komorowski.

Laury Umiejętności i Kompetencji przyznaje Kapituła Laurów, która nagradza wybitnych przedstawicieli samorządów terytorialnego i gospodarczego, przedsiębiorców, przedstawicieli nauki, kultury i medycyny. Bronisław Komorowski Diamentowy Laur Umiejętności i Kompetencji otrzymał za zrozumienie wyzwań stojących przed Polską, ale i Europą, gotowość proponowania konkretnych rozwiązań, wiarę w potrzebę i sens dialogu społecznego oraz budowanie dobra wspólnego.

Gala, podczas której wręczano wyróżnienia XXIII edycji Laurów Umiejętności i Kompetencji odbyła się 17 stycznia w Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu. Podczas styczniowej uroczystości Janusz Steinhoff wygłosił laudację dla Prezydenta Bronisława Komorowskiego, który nie mógł osobiście wziąć udziału w wydarzeniu. Steinhoff zaznaczył, że „fundamentem działalności [Bronisława Komorowskiego] wpierw w opozycji, a później w życiu politycznym w wolnej Rzeczypospolitej, jest konsekwencja głoszonych poglądów połączona z umiejętnością nawiązywania dialogu i budowania mostów porozumienia. Pojednanie nie jest rzeczą łatwą, ale konieczną do normalnego funkcjonowania relacji międzyludzkich, relacji między społeczeństwami, narodami i państwami – to słowa, które najlepiej charakteryzują filozofię działania Prezydenta Bronisława Komorowskiego”. Dodał, że „ci, którzy pamiętają Bronisława Komorowskiego z czasów opozycji podkreślają jego otwartość na różne środowiska, także na ludzi, których poglądów nie podzielał. Ta umiejętność budowania porozumienia - tak ważna dla zachowania spójności ówczesnej opozycji - stała się też wielkim atutem Bronisława Komorowskiego w niepodległej Rzeczypospolitej. Dowodem niech będą często przywoływane przez niego słowa jego mentora, Tadeusza Mazowieckiego: Można się różnić, można się spierać. Ale nie wolno się nienawidzić. Te słowa to swoiste credo polityczne Bronisława Komorowskiego (…), który umie łączyć ludzi wyrastających z różnych tradycji w jedną, nowoczesną wspólnotę Polaków. Ofiarowany przez śląskich przedsiębiorców Diamentowy Laur jest wyrazem uznania dla tej umiejętności i dla konsekwencji, z jaką Bronisław Komorowski korzysta z niej w swojej publicznej działalności, w służbie polskiemu państwu”.

 • Photo01
 • Photo02
 • Photo03
 • Photo04
 • Photo05
 • Photo06
 • Photo07
 • Photo08
 • Photo09
 • Photo10
 • Photo11
 • Photo12
 • Photo13
 • Photo14
 • Photo15
 • Photo16
 • Photo17
 • Photo18
 • Photo19
 • Photo23

Simple Image Gallery Extended

 


 

 

© Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach