Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption

Coroczne wystąpienie Prezesa Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach

19 styczeń 2015

Szanowni Państwo,

Zamieszczamy treść wystąpienia Prezesa Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach z otwarcia Gali Laurów Umiejętności i Kompetencji:

 

150117181454IMG 4499

 

Szanowna Pani Marszałek, Szanowni Panowie, Ekscelencje Kościoła – Biskupi, Ekscelencjo Pani Ambasador, Panowie Premierzy, Ministrowie, wszyscy Goście dzisiejszej uroczystości, Panie i Panowie.

23. edycja Laurów Umiejętności i Kompetencji, coroczne wydarzenie, to efekt poszukiwania przez Członków Kapituły osób, zespołów ludzi, którzy umieli rozwinąć swoje talenty i służyć nimi innym; często w wymiarze służby publicznej. Są autorytetami w swojej dziedzinie, wzorcami, a ich kompetencje i umiejętności mają wymiar uniwersalny.

Kolejne Laury nie są finałem konkursu. To niestrudzone poszukiwanie dobra, którego nie brakuje w naszym regionie województw opolskiego i śląskiego. Uroczystość Laurów stwarza okazję do jego pokazywania. 9 stycznia w Opolu, na pięknie zorganizowanej Gali, wręczyliśmy 23 Laury Złote, Platynowe i jeden Kryształowy. Dzisiaj wręczamy kolejne. Gratulując Laureatom, dziękuję za użyczenie niejako swojego dorobku, swojego autorytetu.

Jak pewnie Państwo zauważyliście, dzisiejsze uroczystości przebiegają trochę inaczej niż zaplanowaliśmy. Nie ma Pana Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego i innych ważnych gości. Jest to potwierdzenie zasady, że to życie pisze scenariusze. Jestem zmuszony by do pewnych spraw się po prostu odnieść.

Mija 25 lat transformacji ustrojowej, społecznej i gospodarczej. To jednocześnie 25 lat pracy samorządu terytorialnego, którego główny twórca - prof. Jerzy Stępień - jest dzisiaj z nami. Symbolem realizacji zadań samorządowych jest dzisiejszy Laur przyznany Pani Prezydent Zabrza, Małgorzacie Mańce-Szulik. To jednocześnie 25 lat odrodzenia samorządu gospodarczego w Polsce i Europie Środkowej. Jest mi niezmiernie miło, że dzisiaj są z nami tak licznie Prezesi Izb Gospodarczych, Samorządu Zawodowego. Wręczone dziś zostaną: Kryształowy Laur z Diamentem dla Krajowej Izby Gospodarczej oraz Kryształowy Laur dla nestora działalności w samorządzie gospodarczym i zawodowym - Franciszka Buszki.

Laury to jednocześnie symbol 25 lat zmian w systemie kształcenia w Polsce, na wszystkich jego poziomach, stąd w gronie uhonorowanych tą nagrodą są także Rektorzy Uniwersytetu Ekonomicznego, Medycznego, Politechniki Częstochowskiej. Ostatnich 25 lat to transformacje we wszystkich obszarach życia. Bez zbędnego patosu możemy dzisiaj powiedzieć, że zmieniliśmy nasz kraj, region, miejsce zamieszkania. Odwróciliśmy bieg historii pojałtańskiej.

Czy jednak po drodze czegoś nie zagubiliśmy? Czy takie były oczekiwania 10 milionów ludzi Solidarności, walczących o odzyskanie wolności i niepodległości?

System totalitarny charakteryzował się brakiem systemu uniwersalnych wartości i ludzi dialogu; władza wiedziała najlepiej. Czy dzisiaj na pewno postępujemy inaczej?

My tutaj na Śląsku – w sposób wyjątkowy i na niewyobrażalną skalę - przeprowadzamy zmiany we wszystkich dziedzinach, w tym szczególnie w gospodarce, w działalności przemysłowej. W jakim stopniu wykorzystujemy własne doświadczenie z pierwszych dziesięciu lat transformacji? Odnoszę wrażenie, że niektórzy z nas czasami zachowują się jak ludzie, którzy wiedzą wszystko najlepiej. Nie korzystamy z doświadczeń, w tym błędów, popełnionych wcześniej i przez innych.

Wszystkie reformy są trudne. Te, w wyniku których ludzie tracą pracę, są szczególnie trudne. Są w naszym regionie pozostałości poprzedniego systemu – monokulturowe przemysłowo miasta, miasteczka i miejscowości: Bytom, Jastrzębie, Brzeszcze i wiele innych.

Niewidzialna ręka rynku tutaj nie zadziała. Musi być opracowana strategia, plan na szczeblu rządowym i regionalnym. Jak pobudzić przedsiębiorców do tworzenia miejsc pracy? Mogą to zrobić tylko przedsiębiorcy. Jak pogłębić współpracę izb gospodarczych z powiatowymi urzędami pracy? Jak poprawić klimat wokół ludzi, którzy prowadzą firmy najczęściej w nielimitowanym czasie pracy, kosztem życia rodzinnego i osobistego?

Jak pobudzać cechę zdolności do ponoszenia ryzyka prowadzenia działalności gospodarczej? Skoro wymiar sprawiedliwości nie zgłębił wiedzy w tym obszarze i potrafi obciążać przedsiębiorcę zarzutami o nadmiernym ryzyku lub działaniu na swoją szkodę.

Pod koniec ubiegłego roku społeczności lokalne wybrały nowe władze samorządu terytorialnego. Mamy coraz lepszą współpracę – za to bardzo dziękuję. Świadomość, że w każdej gminie działają firmy, które dają pracę, wpływy do kasy gminy, budżetu państwa, każą mi prosić o zwiększenie zakresu tej współpracy.

W roku 2015 odbędą się wybory prezydenckie i do obu izb parlamentu. Czy można się umówić przed tymi wyborami, jak będziemy współpracować w przyszłości i co będzie priorytetem tej pracy? Można! Dlaczego dotąd było to nieskuteczne?

Jestem przekonany, że wśród różnych „grzechów”, grzech zaniechania jest największym. Gdy analizuję sytuację w górnictwie, niepokoje, a wręcz oburzenie ludzi pracy ogarnia mnie lęk o naszą przyszłość. W ciągu ostatnich lat popełnialiśmy tyle zaniedbań, a władza nie wsłuchiwała się w nasze ostrzeżenia. Wręcz okłamywano górników, przekonując że nie ma pojęcia kopalni trwale nierentownej. Kto ma teraz ponieść konsekwencje tych zaniedbań? Ostatecznie wiem, że zapłacą za to podatnicy. Dlaczego? Dlaczego nie ci politycy, którzy zapewniali jeszcze parę miesięcy temu, że żadna kopalnia nie będzie zlikwidowana?

W Polsce działa około 1,8 mln firm, głównie małych i mikro. Corocznie prawie 200 tys. z nich znika z rynku. Pracę traci około 600 tys. osób. Firmy te mieszczą się w 2,5 tys. gmin. Ogromu tych nieszczęść nie widać, bo są rozproszone. To tak jak porównanie wypadków drogowych i katastrof lotniczych. Czy to oznacza, że na skalę masową nie ma w naszym kraju osobistych tragedii i nieszczęść w wyniku utraty pracy? Sprawa dotyczy rynku pracy w ogóle! Powinno to być przedmiotem polityki społecznej państwa. Przedsiębiorcy, w drodze dialogu, mogą w sposób obiektywny pomóc. Będziemy o tych trudnych problemach dyskutować już w październiku na V Europejskim Kongresie Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Wierzę, że tym razem politycy lepiej wsłuchiwać się będą w debaty, które są przeprowadzane na tych Kongresach.

Życzę Państwu i sobie, byśmy dożyli czasów poważnych publicznych debat o przyszłości państwa i poprawie bytu ludzi – mieszkańców naszego kraju. Ich dotychczasowy brak to jedna z przyczyn obecnej sytuacji. Ludzi nie wolno oszukiwać pozorami i kłamstwem. Może to bowiem wywołać Ich gniew.

Życzę osobistego szczęścia i zdrowia w 2015 roku, a na dzisiejszy wieczór miłych chwil i radości ze wspólnego przebywania.

 

 


 

© Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach