Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption

Posiedzenie Kapituły Laurów

27 październik 2014

27 października 2014 roku odbyło się Posiedzenie Kapituły Laurów inaugurujące XXIII edycję.

Spotkanie rozpoczęło się od przedstawienia członków Kapituły Laurów, którzy następnie zatwierdzili tegoroczny regulamin laurów.

Posiedzenie przedstawiło aktualny stan rozmów w związku z przyznaniem Diamentowego Lauru Umiejętności i Kompetencji. Przedstawiono również kandydatów do wyróżnienia Kryształowymi Laurami oraz Kryształowymi Laurami z diamentem, a także do Platynowych Laurów Umiejętności i Kompetencji.

XXIII Gala Laurów Umiejętności i Kompetencji odbędzie się już 17 stycznia w Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu.

 


 

© Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach