Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption

Zmarł Tadeusz Zuber

27 wrzesień 2019

Zmarł Tadeusz Zuber, wieloletni dyrektor Katowickich Wodociągów, współzałożyciel Izby Gospodarczej "Wodociągi Polskie", wieloletni członek Rady Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie, Członek Honorowego Izby.

19 września 2019 r. odszedł inż. Tadeusz Zuber, wieloletni Dyrektor Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Katowicach. Przez całe życie zawodowe był związany z branżą wodociągowo-kanalizacyjną. W wodociągach łącznie przepracował 47 lat. Dzięki swojej wiedzy, pracowitości i zaangażowaniu stał się prawdziwym autorytetem w środowisku zawodowym.

Był absolwentem kierunku inżynierii sanitarnej na Wydziale Inżynierii Sanitarnej Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Od 1961 roku pracował w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji, na różnych stanowiskach – od stażysty do Kierownika Sekcji Działu Projektowego i Głównego Specjalisty ds. Budowlano-Rozwojowych. W 1977 roku został powołany na stanowisko Dyrektora Zakładu nr 1 WPWiK, przekształconego w 1991 roku w Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Katowicach. Po komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego został powołany na stanowisko Prezesa Zarządu utworzonej Spółki Akcyjnej. Nieprzerwanie kierował katowickimi wodociągami przez blisko 31 lat.

Tadeusz Zuber w okresie zarządzania RPWiK w Katowicach doprowadził do budowy pierścieniowego systemu zaopatrzenia w wodę, każdej z 5 gmin obsługiwanych wówczas przez przedsiębiorstwo oraz ośmiu oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją, eksploatowanych przez przedsiębiorstwo. Był wnioskodawcą wielu racjonalizatorskich rozwiązań oraz współautorem kilku patentów w dziedzinie gospodarki wodnej. Aktywnie uczestniczył w pracach nad aktami prawnymi dotyczącymi branży wod.-kan. i ochrony środowiska.

Był współinicjatorem i sygnatariuszem aktu założycielskiego Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”, a następnie wieloletnim członkiem Rady Izby, a później jej honorowym członkiem. Był także współzałożycielem i aktywnym członkiem Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach. M.in. pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Ochrony Środowiska RIG. Od 1968 roku działał w Polskim Zrzeszeniu Inżynierów i Techników Sanitarnych. Współpracował też z Naczelną Organizacją Techniczną. Był członkiem Izby Budownictwa i Polskiej Izby Ekologii. Był sygnatariuszem aktu założycielskiego Śląskiego Klastra Wodnego i jego aktywnym współpracownikiem także w okresie emerytury.

Za swoje zawodowe dokonania był wielokrotnie nagradzany. M.in. otrzymał srebrną i złotą odznakę Zasłużonego dla Rozwoju woj. katowickiego, a także Srebrny i Złoty Krzyż Zasługi. Za aktywną działalność w zakresie usuwania skutków powodzi w 1997 roku został odznaczony Złotą Odznaką Ministerstwa Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. Został także wyróżniony złotą odznaką „Zasłużony dla Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej”, brązowym medalem za Zasługi dla Obronności Kraju, oraz Złotą, a następnie Honorową Złotą Odznaką Krajowej Izby Gospodarczej – obie w uznaniu za zaangażowanie w działalność na rzecz samorządu gospodarczego. Otrzymał również Złoty i Platynowy Laur Umiejętności i Kompetencji Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach. Zdobył też tytułu Menadżera Roku 2003 Śląskiego Towarzystwa Menadżerów. W 2005 roku został odznaczony Krzyżem Kawalerskim.

Tadeusz Zuber był społecznikiem, człowiekiem oddanym sprawom regionu śląskiego. Angażował się w działalność o charakterze charytatywnym na rzecz służby zdrowia, szkolnictwa i kultury.

Szczególnie interesował się muzyką klasyczną i śpiewem. W latach 1959 – 1964 śpiewał jako drugi tenor w Chórze „Moniuszko” w Czechowicach-Dziedzicach, w których mieszkał. Był członkiem zarządu Towarzystwa Krzewienia Kultury Muzycznej im. Andrzeja Krzanowskiego. Aktywnie współpracował z zespołem śpiewaków „Camerata Silesia”, jednego z najlepszych tego typu w Europie. W ramach promocji młodych talentów był współorganizatorem koncertów mozartowskich.

źródło: igwp.org.pl

Drogi przyjacielu -  promując Twoją życiową postawę, pozostaniesz wśród nas. Prawdopodobnie nadal będziesz „żył”  z ogromną  intensywnością i pełnią tego życia, stawiając w nim na pokazywanie jak czynić dobro.

Dobre  Uczynki te, które  zabrałeś  jako wiano do nieba,  będą jeszcze długo a pewnie i całe lata, przypominały o Twoim  dobrym sercu o Jego szlachetności. Wiemy na pewno, że byłeś Dobrym i Porządnym Człowiekiem.
Tadeusz Swoim życiem pozostawił po sobie trwałe ślady, będącymi powodem do naszej dumy z faktu współdziałania, współpracy z nim, ślady które pozwolą nam długo o nim pamiętać i życzliwie Go wspominać. Prawdą jest, że na ziemi żyjemy tak długo jak długo się o nas pamięta.

Jak będziemy z takiego wzorca chociaż trochę czerpać to mamy szansę na pozostanie w ludzkiej pamięci wzorem Tadeusza.

Tadeuszu pozostań w naszej pamięci i pozwól nam korzystać z Twojego pośrednictwa u Najwyższego u Którego zapewniłeś sobie przebywanie  swoim szlachetnym , pięknym   życiem.

Drogi Tadeuszu niech Ci ziemia lekką będzie  i odpoczywaj w pokoju.
Wieczny  odpoczynek racz Ci daj Panie , a światłość wiekuista niechaj Ci świeci.
Odpoczywaj w pokoju.       

Tadeusz Donocik, Honorowy Prezes RIG w Katowicach

 

© Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach