Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption

Z wielkim smutkiem informujemy o śmierci Zdzisława Byloka

16 sierpień 2019

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Zdzisława Byloka - Radnego Powiatu Bielskiego Wójta Gminy Jaworze w latach 2002-2014 Prezesa Lokalnej Grupy Rybackiej „Bielska Kraina” Laureata Złotego Lauru Umiejętności i Kompetencji doskonałego samorządowca i działacza społecznego.

Najbliższym, Przyjaciołom i Współpracownikom Zmarłego wyrazy najszczerszego współczucia składają

Tadeusz Donocik
Honorowy Prezes
Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach

Janusz Steinhoff
Przewodniczący Rady
Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach

Tomasz Zjawiony
Prezes
Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach

oraz
przedstawiciele organów i firm członkowskich Izby

© Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach