Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption

Laureaci Laurów Umiejętności i Kompetencji 2018

07 styczeń 2019


DIAMENTOWY  LAUR UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI

prof. dr hab. n. med. Marian Zembala
wybitny kardiochirurg, Dyrektor Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu

 

ORZEŁ PIASTÓW ŚLĄSKICH

Biskup Andrzej Czaja
Ordynariusz Diecezji Opolskiej

 

KRYSZTAŁOWY LAUR Z DIAMENTEM 

prof. dr hab. n. med. Lech Poloński
kardiolog, wieloletni Kierownik III Katedry i Oddziału Klinicznego Kardiologii SUM w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu

prof. dr hab. n. med. Stanisław Woś
kardiochirurg, emerytowany wieloletni Kierownik Kliniki Kardiochirurgii
SUM w Katowicach

prof. dr hab. n. med. Andrzej Więcek
nefrolog, Kierownik Katedry i Kliniki Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych SUM w Katowicach

 

KRYSZTAŁOWE LAURY UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI

Eugeniusz Budniok
Wiceprezes Zarządu Business Centre Club w Warszawie
Kanclerz Loży Katowickiej

prof. dr hab. Antoni Cygan
Rektor Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach
Przewodniczący Konferencji Rektorów Uczelni Artystycznych

dr hab. prof. UŚ Krystyna Doktorowicz
Dziekan Wydziału Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego
prof. dr hab. n. med. Przemysław Jałowiecki
Rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w 70-lecie Uczelni

prof. dr hab. Jarosław Janicki
Rektor Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku Białej
w 50 - lecie Uczelni

dr n. med. Jacek Kozakiewicz
Wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej w Warszawie
Wiceprezes Okręgowej Izby Lekarskiej w Katowicach
Krzysztof Kwiatkowski
Prezes Najwyższej Izby Kontroli w Warszawie

prof. dr hab. Maksymilian Pazdan
wybitny uczony, profesor nauk prawnych specjalizujący się w prawie cywilnym i w prawie prywatnym międzynarodowym, legislator, arbiter.
Rektor Uniwersytetu Śląskiego w latach 1990 – 1996

 

PLATYNOWE LAURY UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI

prof. dr hab. Alicja Adamczak
Prezes Urzędu Patentowego RP w 100-lecie Instytucji

Aurelia Hetmańska
Dyrektor Urzędu Statystycznego w Katowicach w 100-lecie Instytucji

Krzysztof Pietraszkiewicz
Prezes Związku Banków Polskich w Warszawie

dr Jerzy Podsiadło
Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział Katowice
w 70-lecie Organizacji

Antoni Satała
wieloletni działacz i Wiceprzewodniczący Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu w 50-lecie Uczelni

prof. dr hab. Zygmunt Tobor
Kierownik Katedry Teorii i Filozofii Prawa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

 

PLATYNOWY LAUR  „AMBASADOR SPRAW POLSKICH

Anna Azari
Ambasador Izraela w Polsce

Magdalena Holeksova
była wieloletnia Dyrektor Biura Czesko-Polskiej Izby Handlowej w Ostrawie Przedstawicielka Czech Trade na Polskę

Ján Mišura
Dyrektor Słowackiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Żylinie

Ivan Škorupa
Konsul Generalny Republiki Słowackiej w latach 2015-2018

dr Anna Wisniewski
attaché handlowy w Konsulacie Generalnym Węgier w Krakowie

 

PLATYNOWY LAUR  „PRO PUBLICO BONO” 

Chorągiew Śląska Związku Harcerstwa Polskiego

Andrzej Lewiński
Prezes Fundacji im. Józefa Wybickiego w Warszawie
Zastępca Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych
w latach 2006 – 2016

ks. kan. dr hab. Andrzej Nowicki
Duszpasterz Środowisk Gospodarczych
Proboszcz Parafii św. apostołów Piotra i Pawła w Katowicach

ks. prałat dr Stanisław Puchała
emerytowany Proboszcz Parafii Katedralnej pw. Chrystusa Króla w Katowicach
były diecezjalny duszpasterz akademicki w Katowicach

 

PLATYNOWY LAUR  „NAUKA I INNOWACYJNOŚĆ”

prof. dr hab. inż. Krystyna Czaplicka-Kolarz
Kierownik Zakładu Zarządzania Przedsiębiorstwem Instytutu Zarządzania, Administracji i Logistyki Politechniki Śląskiej.
Wieloletni Zastępca Dyrektora Generalnego Głównego Instytutu Górnictwa
w Katowicach

prof. dr hab. Marian Gorynia
wybitny ekonomista, Przewodniczący Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w 70-lecie Oddziału PTE w Katowicach

prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska-Ziemacka
Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Warszawie
w 70-lecie Oddziału PTE w Katowicach

prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk
Rektor Politechniki Śląskiej w Gliwicach

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Zamiejscowy w Chorzowie
w 20-lecie powstania Wydziału

 

PLATYNOWY LAUR „SAMORZĄD TERYTORIALNY, ZAWODOWY I GOSPODARCZY”

Jerzy Forajter
Radny Miasta Katowice

 

PLATYNOWY LAUR „MEDYCYNA I INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA”

prof. dr hab. inż. Jan Marciniak
Dyrektor Centrum Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej w Gliwicach

prof. dr hab. n med. Anita Olejek
Kierownik Oddziału Klinicznego Ginekologii, Położnictwa i Ginekologii Onkologicznej Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Bytomiu

 

PLATYNOWY LAUR  „TALENT, PRACA I CHARAKTER”

Cezary Kaźmierczak
współtwórca i Prezes Związku Pracodawców i Przedsiębiorców w Polsce

Artur Komor
Prezes Zarządu Zakładu Budynków Miejskich Sp. z o.o. w Bytomiu

 

ZŁOTE LAURY UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI

Pro Publico Bono

ks. prof. dr hab. Józef Budniak
profesor Katedry Prawa Kanonicznego i Ekumenizmu Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

dr Mariola Teresa Kozubek
adiunkt w Katedrze Nauk o Rodzinie na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

ks. Kanonik Jarosław Wolski
Proboszcz Parafii pw. św. Stanisława w Czeladzi

Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

 

 Osoba lub instytucja wspierająca rozwój gospodarki rynkowej lub edukująca na potrzeby firm

 

Anna Sokołowska-Olesik
Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego 
w Katowicach

Menedżer, lider społeczno-gospodarczy

Marcin Nowak
Dyrektor Zarządu Cloud Infrastructure Servives CEE
Dyrektor Globalnej Sieci Wsparcia DSS w Capgemini, Wiceprezes ABSL

 

Udana Inwestycja

Centrum Medyczne TYSIĄCLECIE Sp. z o.o.

 

Symbol zmian

Kazimierz Kwaśniak
likwidator Huty Metali Nieżelaznych Szopienice SA w likwidacji

Piotr Szeliga
Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny IMPEXMETAL SA

 

 Samorząd  terytorialny, zawodowy i gospodarczy

Anna Jonczyk-Drzymała
Wiceburmistrz Miasta Lubliniec

Danuta Kamińska
Wiceprzewodnicząca Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

 

Nauka i Innowacyjność 

prof. ATH dr hab. n. med. Rafał Bobiński
Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu Akademii Techniczno-Humanistycznej
w Bielsku-Białej

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza
w Częstochowie

Wydział Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
oraz Dziekan prof. zw. dr hab. Celina Olszak z okazji 50-lecia Wydziału

Wydział Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
oraz Dziekan prof. dr hab. Krystyna Jędralska z okazji 80-lecia Wydziału

 

Kultura

Miłosz Paweł Borycki pseudonim MIUOSH
raper, producent muzyczny, współzałożyciel wytwórni płytowej
Fandango Records

Chór Uniwersytetu Śląskiego HARMONIA
oraz chórmistrz Izabella Zielecka-Panek
z okazji 100-lecia powstania Chóru
Alicja Knast
Dyrektor Muzeum Śląskiego w Katowicach

Roman Kurosz
propagator kultury śląskiej

 

Ambasador Spraw Polskich

Stanislav Kučírek
Prezes Słowacko-Polskiej Izby Handlowej w Żylinie

Marek Ociepka
Główny Specjalista Departamentu Obrotu Towarami Wrażliwymi
i Bezpieczeństwa Technicznego w Ministerstwie Przedsiębiorczości
i Technologii
były Szef Wydziału Ekonomiczno-Handlowego Ambasady RP w Moskwie oraz Radca-Minister w tym Wydziale

 

Kobieta Przedsiębiorcza

Barbara Żuradzka
założycielka i wspólniczka
KBZ Żuradzka & Wspólnicy, Adwokaci i Radcowie Prawni Sp. K.

 

Medycyna i inżynieria biomedycna

dr n. med. Piotr Brewczyński
specjalista alergolog
Kierownik Pracowni Badań Czynnościowych Układu Oddechowego
w Instytucie Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu

prof. zw. dr hab. n. med. Eugeniusz Józef Kucharz
Kierownik Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych, Reumatologii i Immunologii Klinicznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

prof. dr hab. n. med. Agata Stanek
Zastępca Kierownika Oddziału Kliniki Chorób Wewnętrznych, Angiologii
i Medycyny Fizykalnej Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Bytomiu
Konsultant Województwa Śląskiego w dziedzinie angiologii

dr hab. n. med. Jacek Zamłyński
adiunkt habilitowany w Klinice Ginekologii, Położnictwa i Ginekologii Onkologicznej w Bytomiu SUM w Katowicach

 

Firma społecznie odpowiedzialna

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gliwicach

 

Talent , praca i charakter

Arkadiusz Faruga
właściciel Firmy Faro Car Spa w Jaworzu

Jerzy Nieszporek i Alicja Karbowska
śląska rodzina muzykująca

Roman Olszewski
Naczelnik Wydziału Budownictwa i Planowania Urzędu Miasta w Katowicach

 

 

 

 

 

© Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach